Đan Bjađo Konte rođen je 1941. godine u Italiji. Klasični je filolog i profesor rimske književnosti. Školovao se u Pizi, Minhenu i Parizu. S trideset godina postao je profesor rimske književnostu na Univerzitetu u Sijeni, kasnije na Univerzitetu u Pizi i najzad, 2001, u Višoj normalnoj školi u Pizi. Uživa veliki ugled naročito u anglosaksonskom svetu gde je često bio gostujući profesor na Oksfordu, Kembridžu, Prinstonu, Berkliju i Stanfordu. Izabran je za dopisnog člana Britanske akademije nauka 2014. godine. Svoj rad ograničava na rimsku književnost, prevashodno na poeziju kasne Republike, avgustovski period i rano Carstvo.

Rimska književnost: od rane Republike do Avgusta
AKCIJA!
-55%