Volt Vitman (1819–1892) bio je američki pesnik, eseista i novinar. Vitman je jedan od najuticajnijh američkih autora koji je i danas poznat kao otac slobodnog stiha. Njegov književni rad smatrao se kontroverznim, a naročito zbirka pesama Vlati trave, kojom je pesnik pokušao da dopre do svakog Amerikanca. Vitmanov vitalizam u književnosti i životu ali i potreba da se priđe svakom čoveku, vidi se još u njegovom prvom romanu, Franklin Evans.

Muški bukvar

Muški bukvar

600,00 RSD